Freelancerlar için Sebest Meslek Makbuzu hakkında herşey

Merhaba! Bu yazıda Başta beni ilgilendiren bir konu olduğu Freelancerlar olmak üzere Hizmet Erbabı ve Zanaatkârlar için hizmet verdikleri kurumlara Firma açmadan Fatura sağlayabilme yollarından birisi olan Serbest Meslek Makbuzu hakkında bilgiler derlenecektir.

Yazı henüz taslak olup, tamamlanıncaya kadar güncellenecektir.

Yazımızda bu konuyu soru cevap şeklinde işleyeceğiz

Kimler kesebilir? Vergi mükellefi olmadan SMM kullanılabilir mi? Freelancerlar için uygun mudur?

Serbest meslek makbuzu kesebilmek için öncelikle vergi dairesinden meslek mükellefiyeti açtırmalısın. Sonra, anlaşmalı matbaalarda serbest meslek makbuzları bastırmalısın. Verdiğin hizmetin ardından ise, SMM’yi doldurup aslını müşterine vermeli, karşılığında da hizmet bedelini tahsil etmelisin.

http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yayinlar/serbest-meslek-kazanclari-vergi-rehberi

SMM Kesebilen birisi hangi giderleri vergiden düşebilir.

Serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilecek giderler şunlardır:

 • Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesiyle ilgili genel giderler (İkametgâhlarının bir kısmını iş yeri olarak kullananlar, ikametgâh için ödedikleri kiranın tamamı ile ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını indirebilirler. İş yeri kendi mülkü olanlar kira yerine amortismanı, ikametgâhı kendi mülkü olup bunun bir kısmını işyeri olarak kullananlar amortismanın yarısını gider yazabilirler.)
 • Hizmetli ve işçilerin işyerinde veya işyerinin müştemilatındaki iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatları,
 • Mesleki faaliyetle ilgili seyahat ve ikamet giderleri, (Seyahat maksadının gerektirdiği süre ile sınırlı olmak şartıyla).
 • Mesleki faaliyette kullanılan tesisat, demirbaş eşya ve envantere dahil taşıtlar için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar,
 • Kiralanan veya envantere dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri,
 • Alınan mesleki yayınlar için ödenen bedeller,
 • Mesleki faaliyetin ifası için ödenen mal ve hizmet alım bedelleri,
 • Serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla emekli sandıklarına ödenen giriş ve emeklilik aidatları ile mesleki teşekküllere ödenen aidatlar,
 • Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen meslek, ilan ve reklam vergileri ile iş yerleriyle ilgili ayni vergi, resim ve harçlar,
 • Mesleki faaliyetle ilgili olarak kanun, ilam ve mukavelenameye göre ödenen tazminatlar.
 • Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile serbest meslek erbabının suçlarından doğan tazminatlar gider olarak indirilemez.

Vergiler ve oranları nelerdir. Hangi vergiyi, kim ödeyecek?

SMM Sınırı var mıdır? Belli bir gelirin üstü için Vergi mükellefi olmak gerekir mi?


100 TL net gelir elde etmek için SMM Tuoplam tutarı ne kadar olmalı


Freelancer, SMM ile elde ettiği geliri nasıl beyan eder? Vergisini nasıl öder?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir